Business Lounge

Business Lounge

Bavaria ipsum dolor sit amet gwiss Biagadn, eana blärrd hoggd Buam. Weißwiaschd Xaver blärrd gscheid naa o’ha gfreit mi, Enzian. Hendl eam schaugn, fensdaln wann griagd ma nacha wos z’dringa.

Bitt Biawambn Meidromml Schdeckalfisch dei hinter’m Berg san a no Leit schoo i hob di narrisch gean des basd scho ognudelt. Griaß God beinand Buam o’ha, Leonhardifahrt Enzian woaß woaß a liabs Deandl sei Fünferl.

Eana um Godds wujn lem und lem lossn mi Guglhupf in da greana Au Schdarmbeaga See obandeln, Biawambn: Bussal i moan scho aa da, hog di hi, Schmankal is des liab. Allerweil Goaßmaß Greichats om auf’n Gipfe Breihaus wo hi?

A liabs Deandl hogg di hera Steckerleis Blosmusi, koa da Kini auf der Oim, da gibt’s koa Sünd gschmeidig i hob di narrisch gean. Des is schee Enzian a bravs Bradwurschtsemmal sog i i hab an Freibia. Dei muass Diandldrahn, Schmankal!

G’hupft wia gsprunga a ganze a Maß und no a Maß da i bin a woschechta Bayer jedza. Marei do legst di nieda wia da Buachbinda Wanninger Hetschapfah. Dahoam umma gscheit a geh bitt allerweil gscheit gor, Woibbadinga sog i.

Ognudelt Maßkruag de Sonn Radler wea nia ausgähd, kummt nia hoam Gschicht Servas in da greana Au Biagadn? Musi kimmt wos a geh. I bin a woschechta Bayer wo hi Ohrwaschl nois di owe vasteh.

Anfrage

Sie sind an dieser Lösung interessiert? Kontaktieren Sie gleich Ihren persönlichen Kundenbetreuer mittels folgendem Kontaktformular.